การถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร

ความหมั่นเพียรในการประกอบการงานเป็นหลักสำคัญเป็นหนทางแรกในการได้มาซึ่งโภคทรัพย์ผู้ประกอบการหากมีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานด้วยความไม่ย่อท้อ ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *