เลือกหุ้นส่วนผิด

มีคำกล่าวว่า “ท่านมีเพื่อนสนิทอย่าเอาเพื่อนมาเป้นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งจะเกิดขัดใจกันได้ภายหลัง” เพื่อนรักก็กลายเป็นศัตรู ควรหลีกเลี่ยง ทั้งนี้เพราะความเป็นเพื่อนย่อมมีความเกรงใจเป็นกันเอง โรงพิมพ์ การช่วยเหลือส่วนตัว การป้องกัน การช่วยเหลือส่วนตัว การปกป้องกัน ซึ่งในทางธุรกิจนั้นจะทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะธุรกิจมีผลตอบเเทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *